Bánh Trung Thu Kinh Đô l Bánh Trung Thu Như Lan

Bánh Trung Thu Kinh Đô - Bảng Giá


BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

Tên Hàng

Trọng Lượng

ĐVT

Giá 2008


Cao Cấp
HG1

Trăng Vàng Hồng Phúc

200gr x 4cái + 1Tràx100gr

Hộp

590,000

CT4

Trăng Vàng Tinh Tế

200gr x 4 cái + 1Trà 100gr

Hộp

440,000

CT4M

Trăng Vàng Vinh Hoa

200gr x 4 cái + 1Trà 100gr

Hộp

440,000

C6

Trăng Vàng Thanh Khiết

100gr x 6cái + 1Tràx100gr

Hộp

390,000

ĐL

Trăng Vàng Hưng Phú

2 Cái x 120gr + 2 Cái x 100gr + 4 Cái x 80gr

Hộp

360,000

C4

Trăng Vàng Tao Nhã

180gr x 4 cái

Hộp

295,000

C4M

Trăng Vàng Thanh Tú

180gr x 4cái

Hộp

295,000

C48

Trăng Vàng Hoàn Bích

180gr x 4cái

Hộp

295,000


Bánh Nướng

Loại 800GR
14

Vi Cá Jambon 4 Trứng

800g

Cái

200,000

24

Gà Quay Jambon 4 Trứng

800g

Cái

172,000

34

Jambon Bát Bửu 4 Trứng

800g

Cái

165,000

44

Thập Cẩm Lạp Xưởng 4 Trứng

800g

Cái

158,000

54

Hạt Sen 4 Trứng

800g

Cái

148,000

64

Đậu Xanh 4 Trứng

800g

Cái

140,000

74

Sữa Dừa 4 Trứng

800g

Cái

140,000


Loại 250GR
1

Vi Cá Jambon 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

72,000

2

Gà Quay Jambon 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

61,000

3

Jambon Bát Bửu 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

59,000

4

Thập Cẩm Lap Xưởng 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

58,000

5

Hạt Sen 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

49,000

6

Đậu Xanh 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

48,000

7

Sữa Dừa 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

48,000

R

Đậu Đỏ 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

48,000

M

Khoai Môn 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

48,000

L

Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

49,000

T

Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng - ĐB

250g

Cái

51,000

A

Nấm đông cô xốt rượu Rhum 2 trứng - ĐB

250g

Cái

61,000


Loại 210GR
12

Vi Cá Jambon 2 Trứng

210g

Cái

65,000

22

Gà Quay Jambon 2 Trứng

210g

Cái

55,000

32

Jambon Bát Bửu 2 Trứng

210g

Cái

53,000

42

Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng

210g

Cái

52,000

52

Hạt Sen 2 Trứng

210g

Cái

43,000

62

Đậu Xanh 2 Trứng

210g

Cái

42,000

72

Sữa Dừa 2 Trứng

210g

Cái

42,000

R2

Đậu Đỏ 2 Trứng

210g

Cái

42,000

M2

Khoai Môn 2 Trứng

210g

Cái

42,000

L2

Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng

210g

Cái

43,000

T2

Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng

210g

Cái

44,000

A2

Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 2 Trứng

210g

Cái

55,000


150GR
21

Gà Quay Jambon 1 Trứng

150g

Cái

38,000

31

Jambon Bát Bửu 1 Trứng

150g

Cái

36,000

41

Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng

150g

Cái

35,000

51

Hạt Sen 1 Trứng

150g

Cái

29,000

61

Đậu Xanh 1 Trứng

150g

Cái

28,000

71

Sửa Dừa 1 Trứng

150g

Cái

28,000

R1

Đậu Đỏ 1 Trứng

150g

Cái

28,000

M1

Khoai Môn 1 Trứng

150g

Cái

28,000

L1

Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng

150g

Cái

29,000

T1

Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng

150g

Cái

30,000

A1

Nấm đông cô xốt rượu Rhum 1 trứng

150g

Cái

37,000


Bánh Thiếu Nhi
DX85

Bánh Đậu Xanh

85g

Cái

14,000

SD85

Bánh Sữa Dừa

85g

Cái

14,000


Bánh Dẻo

Dẻo 250GR
81

Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 Trứng

250g

Cái

35,000

82

Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng

250g

Cái

33,000

83

Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng

250g

Cái

31,000

84

Bánh Dẻo Sữa Dừa 1 Trứng

250g

Cái

31,000

85

Bánh Dẻo Hạt Sen Chay

250g

Cái

29,000

86

Bánh Dẻo Đậu Xanh Chay

250g

Cái

28,000


Dẻo 200GR
92

Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng

200g

Cái

28,000

93

Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng

200g

Cái

27,000

94

Bánh Dẻo Sữa Dừa 1 Trứng

200g

Cái

27,000

95

Bánh Dẻo Hạt Sen Chay

200g

Cái

25,000

96

Bánh Dẻo Đậu Xanh Chay

200g

Cái

24,000


Dẻo Trái Cây 250GR

Hộp Thiếc
H01

Hộp Thiếc Hoa Mai

thêm túi xách

Hộp

Download Báo Giá

Bánh Trung Thu Kinh Đô

Giá Bánh Trung Thu

Giá Bánh Trung Thu
Giá Bánh Trung Thu
Giá Bánh Trung Thu
Giá Bánh Trung Thu
Giá Bánh Trung Thu
Giá Bánh Trung Thu